os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Novinky

IDEOCON a VENKOV

V souvislosti s problematikou venkova je aktivní skupina, která se snaží přispět k tomu, aby stát zajistil obyvatelům venkova dostatek vody a možnost nakládat s vodami tak, aby to bylo ekonomické, ekologické, stabilní a pro ně sociálně únosné a akceptovatelné bez zbytečné administrativní zátěže. Další případné aktivity, zejména zemědělská výroba, by neměli negativně působit na povrchové a podzemní vody a zdraví obyvatel.

V praxi se ukazuje, že jednou z příčin je nedostatek informací o možnostech řešení a pak i rizicích. Tento nedostatek je pak zdrojem chyb při posuzování rizik a následně i v rozhodování o investicích a dotacích. Jedním z cílů, které si skupina dala za cíl, je získávat a publikovat ověřené informace v této tématice.

Zdrojem informací jsou mimo jiné překlady uznávaných publikací. Skupina ČAO tak ze svých prostředků zajistila několik překladů, které bude postupně zveřejňovat na stránkách CzWA. Významným tématem budoucnosti i ve vztahu k nakládání s odpadními vodami a kalem z ČOV je antibiotická rezistence. Jednou z uznávaných osobností v této oblasti je profesorka Célia M. Manaia, s jejímž svolením jsme si dovolili přeložit hned dva rozsáhlé články o vztahu mezi abundancí a riziky s názvem „ Hodnocení rizik přenosu antibiotické rezistence z prostředí na člověka“ (kde jsou popsána obecně rizika pro člověka  a jejich možné dopady) a o chování rezistence při čištění odpadních vod  nazvaném „Antibiotická rezistence v čistírnách odpadních vod: zkoumání černé skřínky” (článek je přehledem informací o této problamatice). Oba články přeložil Ing. Bc. Stanislav Gajdoš z VŠCHT  v Praze (tématy se zabývá v rámci výzkumných projektů). Cílem je zprostředkovat objektivní informace širšímu okruhu lidí působících v oboru tak, aby se v tématice orientovali a dokázali eliminovat zavádějící informace nebo se bránit účelovým manipulacím.

 

 

Archiv

7. 2. 2022 Pozvánka na seminář

Pozvánka - čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění Zveme vás na seminář skupiny ČAO CzWA, letos s očekávanou účastí zahraničních hostů z Německa a Slovenska. Seminář se bude konat v hotelu Tálský mlýn (www.talskymlyn.cz), lokalita Žďárské vrchy,…

číst více

18. 3. 2021 První cirkulář semináře – žádost o zaslání abstraktů přednášek

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) pořádá již 11. ročník diskusního semináře (2. ročník webináře) zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních…

číst více

20. 6. 2020 Čistírny odpadních vod v horách - 2020

ČOV v horách 2020 - netradičně, online Vzhledem k situaci byt tradiční seminář přesunut, ne v čase, jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor, výhodou bylo, že většinou u nějakého teplého nápoje a někteří…

číst více

2. 5. 2019 Čistírny odpadních vod v horách - 2019

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače pořádá již tradičně v jarním období 9. ročník diskuzního semináře zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod v chráněných krajinných oblastech a decentrálních…

číst více

1. 3. 2019 Volba vedoucího odborné skupiny

Vážení členové OS-ČAO,   dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří hlasovali v rámci volby nového vedoucího. Zároveň Vás seznamuji s výsledky.   Mezi nejčastěji preferované osoby patřili: Michal Kriška Karel Plotěný Jan Topol Věra Štiková Oldřich…

číst více

20. 11. 2018 Nový web

V listopadu 2018 byl spuštěn nový web odborné skupiny čistírny a odlučovače. Během dalšího období bude skupina postupně doplňovat webové stránky aktualitami, novinkami a plánovanými akcemi.

číst více

15. 10. 2015 Odborná exkurze na fungující kořenovou čistírnu

První akce svého druhu - v ČR neexistuje jiná takto spolehlivá kořenová čistírna... Asociace pro vodu společně s Vysokým učením technickým v Brně organizuje první akci svého druhu - exkurzi na neobyčejnou kořenovou čistírnu. Svou neobyčejnost si tato…

číst více