os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Novinky

Mezi hlavní cíle, které si skupina ČAO klade ke splnění v roce 2012, patří několik zásadních bodů:

  • pokračování diskuze a úpravy legislativy (v loňském roce diskutované změny v NV 416/2010 Sb.), snaha o zahrnutí změn
  • realizace dvou tématických seminářů, souvisejících a zaměřujících se na malé domovní čistírny. Prvním seminářem bude tradiční a pátým rokem probíhající seminář "Čištění odpadních vod v horských oblastech", druhý se soustředí více na problematiku malých čistíren, založených na nízkoenergetických technologiích
  • spoluúčast na organizaci semináře "Kořenové čistírny", společně s korenovky.cz a VUT v Brně
  • exkurze na první kořenovou čistírnu v ČR, která odstraňuje i amoniak
  • členové budou poskytovat konzultace v dané problematice
  • popularizace nakládání s odpadními vodami malých producentů prostřednictvím nízkoenergetických postupů, zahrnujících správně provené septiky a filtrační prostředí podle nejnovějších výzkumných poznatků

15. 10. 2015 Odborná exkurze na fungující kořenovou čistírnu

První akce svého druhu - v ČR neexistuje jiná takto spolehlivá kořenová čistírna... Asociace pro vodu společně s Vysokým učením technickým v Brně organizuje první akci svého druhu - exkurzi na neobyčejnou kořenovou čistírnu. Svou neobyčejnost si tato…

číst více