os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Novinky

Mezi hlavní cíle, které si skupina ČAO klade ke splnění v roce 2019, patří několik zásadních bodů:

  • realizace dvou tématických seminářů, souvisejících a zaměřujících se na malé domovní čistírny. Prvním seminářem bude tradiční a pátým rokem probíhající seminář "Čištění odpadních vod v horských oblastech", druhý se soustředí více na problematiku malých čistíren, založených na nízkoenergetických technologiích
  • členové budou poskytovat konzultace v dané problematice
  • popularizace nakládání s odpadními vodami malých producentů prostřednictvím nízkoenergetických postupů, zahrnujících správně provené septiky a filtrační prostředí podle nejnovějších výzkumných poznatků

18. 3. 2021 První cirkulář semináře – žádost o zaslání abstraktů přednášek

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) pořádá již 11. ročník diskusního semináře (2. ročník webináře) zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních…

číst více

20. 6. 2020 Čistírny odpadních vod v horách - 2020

ČOV v horách 2020 - netradičně, online Vzhledem k situaci byt tradiční seminář přesunut, ne v čase, jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor, výhodou bylo, že většinou u nějakého teplého nápoje a někteří…

číst více

2. 5. 2019 Čistírny odpadních vod v horách - 2019

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače pořádá již tradičně v jarním období 9. ročník diskuzního semináře zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod v chráněných krajinných oblastech a decentrálních…

číst více

1. 3. 2019 Volba vedoucího odborné skupiny

Vážení členové OS-ČAO,   dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří hlasovali v rámci volby nového vedoucího. Zároveň Vás seznamuji s výsledky.   Mezi nejčastěji preferované osoby patřili: Michal Kriška Karel Plotěný Jan Topol Věra Štiková Oldřich…

číst více

20. 11. 2018 Nový web

V listopadu 2018 byl spuštěn nový web odborné skupiny čistírny a odlučovače. Během dalšího období bude skupina postupně doplňovat webové stránky aktualitami, novinkami a plánovanými akcemi.

číst více

15. 10. 2015 Odborná exkurze na fungující kořenovou čistírnu

První akce svého druhu - v ČR neexistuje jiná takto spolehlivá kořenová čistírna... Asociace pro vodu společně s Vysokým učením technickým v Brně organizuje první akci svého druhu - exkurzi na neobyčejnou kořenovou čistírnu. Svou neobyčejnost si tato…

číst více