os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Vedení skupiny OS-ČAO

Věra Štiková

Vedoucí skupiny
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

Karel Plotěný

Zástupce vedoucího OS-ČAO
ASIO s.r.o.,
Tuřanka 1
Brno
627 00

Michal Kriška

Vedení skupiny
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav vodního hospodářství krajiny
Veveří 95
Brno
602 00

Oldřich Pírek

Vedení skupiny
ASIO s.r.o.
PO BOX 56
Tuřanka 1
Brno
627 00

Miloš Rozkošný

Vedení skupiny
VÚV TGM, v.v.i.
Mojmírovo náměstí
Brno