os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

O skupině ČAO

Skupina CzWA ČAO (skupina pro malé čistírny a odlučovače, dříve AČE ČAO) je oficiální stálou skupinou CzWA ČR, která vznikla v roce 1999 podle jejích stanov a v současnosti pracuje podle stanov CzWA. Skupina je stálá a otevřená, tj. mohou se její činnosti účastnit všichni, a to i nečlenové CzWA, kteří jsou ochotni ve skupině pracovat, a jejíž cíle jsou jim blízké. Skupinu tvoří zástupci nejrůznějších oborů, organizací a firem- např. škol, podniků povodí, správy komunikací, výrobců apod. Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Skupina je sdružením odborníků zajímajících se o oblast decentrálního čištění odpadních vod a problematiku KVV (kusových vodohospodářských výrobků).

Aktuality

15. 10. 2015 Odborná exkurze na fungující kořenovou čistírnu

První akce svého druhu - v ČR neexistuje jiná takto spolehlivá kořenová čistírna... Asociace pro vodu společně s Vysokým učením technickým v Brně organizuje první akci svého druhu - exkurzi na neobyčejnou kořenovou čistírnu. Svou neobyčejnost si tato…

číst více