• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

O skupině ČAO

Skupina CzWA ČAO (skupina pro malé čistírny a odlučovače, dříve AČE ČAO) je oficiální stálou skupinou CzWA ČR, která vznikla v roce 1999 podle jejích stanov a v současnosti pracuje podle stanov CzWA. Skupina je stálá a otevřená, tj. mohou se její činnosti účastnit všichni, a to i nečlenové CzWA, kteří jsou ochotni ve skupině pracovat, a jejíž cíle jsou jim blízké. Skupinu tvoří zástupci nejrůznějších oborů, organizací a firem- např. škol, podniků povodí, správy komunikací, výrobců apod. Skupina se podílí na tvorbě norem a předpisů, jejich vzájemné harmonizaci a harmonizaci s připravovanými předpisy EU a také na vzdělávání odborníků v jejich duchu. Hlavní cíl skupiny je pomáhat s přípravou legislativy a s šířením informací v této části vodního hospodářství.

Skupina je sdružením odborníků zajímajících se o oblast decentrálního čištění odpadních vod a problematiku KVV (kusových vodohospodářských výrobků).

Činnost skupiny

Věnujeme se oblasti zkušebnictví ve spolupráci s TZUS, účastníme se setkání TNK 95 Kanalizace, řešíme legislativu a její osvětu (semináře, články, zahraniční...

Skupina ČAO v číslech

Na konci roku 2013 se k OS ČAO hlásilo asi 35 externích členů, z nichž se aktivně do činnosti skupiny zapojuje zhruba třetina. Bližší informace o akcích...

Významné akce

Členové skupiny se aktivně účastnili přípravy řady odborných seminářů a konferencí (samostatná sekce na bienální konferenci CzWA), vlastní seminář...

Exkurze KČOV

První kořenová čistírna (odstraňuje amoniak)

Horské ČOV

Opět po roce budeme čistit vodu na horách

PZČOV

Seminář přírodní způsoby čištění vod, opět po dvou letech