os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Čistírny odpadních vod v horách - 2019

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače pořádá již tradičně v jarním období 9. ročník diskuzního semináře zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod v chráněných krajinných oblastech a decentrálních řešeních obecně. V letošním roce bude seminář pořádán v oblasti Bílých Karpat.

První cirkulář ke stažení v

Druhý cirkulář s programem

Přihláška na seminář

 

Datum konání: 30. - 31. 5. 2019 v Bílých Karpatech

Harmonogram semináře:

29.5. -možný příjezd a ubytování posluchačů, neformální otevření tematických oblastí ČOV v horách a podhůří, decentralizované řešení, živiny, účinnosti…

30.5. - hlavní program, přednášky formou veřejné otevřené diskuse

31.5. - exkurze na lokalitu poutavou po stránce odborné, ale i turisticky zajímavé

Témata:

-       možná řešení čištění a recyklace odpadních vod (přírodní způsoby nebo hightech)

-       zkušenosti s novou legislativou a jejím uplatňováním pro horské objekty

-       zkušenosti s praxí a provozem

-       vybrané čistírenské technologie a jejich limity (hranice) pro použití v horách

-       kořenové čistírny a jiná extenzívní řešení pro čištění odpadních vod v horách

-       likvidace vyčištěných vod pro objekty bez možnosti napojení na vodní tok

-       co se děje s vodou v horských oblastech, když….

Cíl – jako tradičně, představit klady a zápory, možnosti a limity jednotlivých technologických řešení a navrhnout směr, kterým by se měla tato problematika ubírat po stránce technické i legislativní.

Termíny:

28. 3. 2019 – název přednášky + stručný abstrakt – zasílejte na  czwa@czwa.cz

10. 4. 2019 – bude zpracován finální program semináře, rozeslány 2. pozvánky

10. 5. 2019 – možnost přihlášení partnerů semináře

11. 5. 2019 – do tohoto termínu lze zasílat přihlášky a platby vložného k účasti

Poplatky:

Pro firmy

Možnost firemní prezentace na semináři:

-       partner semináře – cena dohodou (logo v přednáškovém sále a na 2. pozvánce, možnost distribuce firemního letáku účastníkům semináře, účast jednoho zástupce firmy na semináři zdarma).

-       distribuce firemního letáku – cena 1.500,- Kč bez DPH.

 

Prosíme firmy mající zájem o partnerství semináře, aby se přihlásily nejpozději do 10.5. 2019 na email service@czwa.cz

 

 

 

 

Pro účastníky

Vložné:             750,-Kč členové CzWA a pracovníci vodoprávních úřadů a CHKO

                        1.000,-Kč ostatní účastníci

Cena za vložné je včetně DPH. Zahrnuje občerstvení, elektronický sborník a náklady na organizaci.

 

 

Přihlášení bude možné na základě přihlášky, která bude přílohou 2. pozvánky s programem.

 

Kontakty:

Programový výbor:

Ing. Věra Štiková, e-mail: weruse@seznam.cz

Ing. Michal Kriška, Ph.D., e-mail: kriska.m@fce.vutbr.cz

Ing. Karel Plotěný, e-mail: ploteny@asio.cz

Ing. Oldřich Pírek, e-mail: pirek@asio.cz

 

Konferenční servis:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212

Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, e-mail: service@czwa.cz