os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Odborná exkurze na fungující kořenovou čistírnu

První akce svého druhu - v ČR neexistuje jiná takto spolehlivá kořenová čistírna...

Asociace pro vodu společně s Vysokým učením technickým v Brně organizuje první akci svého druhu - exkurzi na neobyčejnou kořenovou čistírnu. Svou neobyčejnost si tato "kořenovka" získala zejména tím, že na ní během posledních třech let probíhal intenzivní výzkum MPO a právě díky výzkumu se podařilo získat nové poznatky, vyvrátit spoustu mýtů a odhalit četné projekční i provozní nedostatky u již realizovaných i nově vznikajících čistíren (kořenových).

Jelikož se jedná o aplikovaný výzkum, je na místě publicita a rozšíření informací do co možná největšího spektra odborníků. Zveme tímto tedy zástupce povodí, úředníky, provozovatele, projektanty... realisty i pesimisty. Všem Vám bychom chtěli ukázat, že když se kořenová čistírna navrhne jinak, než je zarytý postup s historickými kořeny, je možné uvažovat nejen o spolehlivém odstranění CHSK, BSK a NL, ale také amoniakální dusík nemusí být problémem.

Exkurze, jehož odbornou záštitu přejímá jeden ze spoluřešitelů výzkumu, Ing. Michal Kriška, Ph.D., bude probíhat podle následujícího itineráře (který se možná částečně upraví podle požadavků účastníků).

Program

 • Odjezd z Brna: 7:00 (horní parkoviště OC Kampus, Brno-Bohunice)
 • Odjezd z Prahy: 10:00 (parkoviště OC Chodov)
 • Lokalita ČOV: Kotenčice, okres Příbram (cca 11 - 14 hod)
 • Příjezd do Prahy: 15:00
 • Příjezd do Brna: 18:00

Pořadatel:  CzWA, skupina ČAO ve spolupráci s Kabinetem životního prostředí VUT v Brně
Organizační výbor: výbor odborné skupiny ČAO a sekretariát CzWA
Mediální partneři: Vodní hospodářství, Enviweb

Otázky, které exkurze objasní, odpoví, vysvětlí, ukáže...Chcete Vaší kořenovou čistírnou odstraňovat i amoniak?

 • Máte špatné zkušenosti s kořenovou čistírnou?
 • Provozujete kořenovou čistírnu, která neplní odtokové parametry?
 • Ucpává se filtrační materiál na Vaší kořenové čistírně?
 • Plánujete výstavbu čistírny odpadních vod?
 • Zapáchá Vaše kořenová čistírna?
 • Slyšeli jste o pulzním vypouštění kořenových čistíren?
 • Chcete ušetřit za vyvážení kalů?
 • Chcete poznat nejnovější technologie kořenových čistíren?
 • Víte, jak vypadá nejmodernější řešení a aplikace výsledků v praxi

Cíl

Přesvědčit všechny, kteří nevěří ve schopnosti kořenových čistíren...

Přílohy

Vyplněné přihlášky posílejte mailem: czwa@czwa.cz

Cena

Doprava + odborný výklad: 300,-Kč včetně DPH

V případě využití vlastní dopravy: 150,-Kč včetně DPH

Kontaktní údaje

Asociace pro vodu ČR,
Masná 5,
Brno 602 00,
tel.: 543 235 303, 737 508 640,
email: czwa@czwa.cz