os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

První cirkulář semináře – žádost o zaslání abstraktů přednášek

Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé a domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) pořádá již 11. ročník diskusního semináře (2. ročník webináře) zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod z malých zdrojů znečištění v chráněných krajinných oblastech a decentrálních řešeních obecně (dříve pod názvem "ČOV pro objekty v horách"). Letos se ještě více zaměříme na téma venkova a jeho komplexní řešení, tj. včetně vlivů zemědělské činnosti.

Datum a místo konání:

27. 5. 2021 v on-line prostoru

Témata:

-       téma venkov a voda v souvislostech řešeného v rámci IDEOCONU CzWA

-       zemědělství, voda, krajina a sucho, cirkulární agronomie

-       čištění a recyklace odpadních vod z malých zdrojů znečištění

-       legislativa v oblasti malých čistíren a odlučovačů

-       zkušenosti s praxí, provozem a kontrolou různých způsobů čištění odpadních vod

-       vybrané čistírenské technologie a jejich limity pro použití v horách a CHKO

-       kořenové čistírny a jiná extenzívní řešení pro čištění odpadních vod

-       likvidace vyčištěných vod pro objekty bez možnosti napojení na vodní tok

-       další možná témata z oblasti čištění a recyklace odpadních vod, malých zdrojů znečištění, nakládání s kalem, horská specifika apod.

 

Cíl – sdílet informace a zkušenosti, diskutovat nad problematikou malých čistíren v souvislostech s řešením venkovských oblastí, udržovat kontakty alespoň přes virtuální prostředí. Webináře sice nemohou nahradit osobní setkání, ale můžeme využít i jejich výhod, jako je úspora času a peněz a možnost setkání i s kolegy ze vzdálených oblastí či zahraničí.

Termíny:

15. 4. 2021 – název přednášky a stručný abstrakt zasílejte na adresu czwa@czwa.cz

25. 4. 2021 – bude zpracován finální program semináře, rozeslány pozvánky

25. 5. 2021 – do tohoto termínu lze zasílat přihlášky k účasti

Poplatky:

Letošní ročník bude pořádán zdarma po předchozím přihlášení.

 Přihlášení bude možné na základě přihlášky, která bude přílohou druhé pozvánky s programem.

Kontakty:

Programový výbor:

Ing. Věra Štiková, doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D., Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek

Konferenční servis:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212

Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, e-mail: service@czwa.cz