• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

SEMINÁŘ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V HORÁCH

Tradiční seminář, řešící nakládání s odpadními vodami v horských a podhorských oblastech

Brno, 12.2.2014

V letošním roce pokračuje velice úspěšné a populární opakování semináře, zaměřujícího se na svými nosnými tématy na problematiku čištění odpadních vod v horských oblastech, které jsou typické jak nižšími venkovními teplotami, ale zejména výrazně rozkolísaným provozem. Dva faktory, se kterými se musí provozovatelé osamocených horských objektů popasovat, vedou často k velice složitým diskuzím a dialogům, které řešení je nejlepší? Vybrat si malou "balenou", klasickou čistírnu odpadních vod, nebo sáhnout po přírodní technologii - zahrnující vícekomorové septiky s navazujícím filtračním prostředím? Obojí řešení má své pro i proti. V obou případech je následně potřeba řešit, co s vyčištěnou odpadní vodou? Odvod do potoka nebo zasakování?

Na všechny otázky se pokusí odpovědět skupina přednášejících, kteří do svých prezentací zahrnou nejnovější poznatky z návrhu a provozu všech typů čistírenských objektů.

 

Pořadatel:  CzWA, skupina ČAO ve spolupráci s Kabinetem životního prostředí VUT v Brně
Organizační výbor: výbor odborné skupiny ČAO a sekretariát CzWA
Mediální partneři: Vodní hospodářství, Enviweb

Datum konání

29. – 30. 5. 2014, Ostravice - Hotel a bungalovy SEPETNÁ          http://sepetna.cz

Program

28. 5. 2014 Večer - Diskuzní neformální posezení
29. 5. 2014 Seminář, přednášky (program níže)
30. 5. 2014 Exkurze na Lysou Horu

Program semináře
8:30 – 9:00        prezence
9:00 – 10:15     I. sekce přednášek
Vodní hospodářství rekreačních objektů
Jan Šálek
Přírodní způsoby čištění vod jako součást udržitelné sanitace v horských oblastech
Miloš Rozkošný
Zkušenosti z revizí domovních ČOV
Karel Plotěný
Testování malých čistíren odpadních vod za septikem
Věra Jelínková
10:15 – 10:45   Přestávka
10:45 – 12:00   II. sekce přednášek
Odstraňování amoniaku filtračními systémy
Michal Kriška
Odstraňování amoniaku jinými než biologickými způsoby
Karel Plotěný
Dočišťovací filtr  PF-C EKO-CINIS
Jindřich Novák
Úskalí provozního řádu zemního filtru - metodický pokyn M 221
Rostislav Hellstein st.
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 -  14:30 III. sekce přednášek
ČOV z horských objektů v Tatrách
Ivo Frank
Kvalita kalů a odpadů z domovních a malých extenzivních ČOV a jejich potenciální využití
Hana Hudcová
Možnosti nakládání s kaly z malých ČOV a příslušná legislativa
Věra Jelínková
Kontejner pro kompostovací toaletu Ekoster
Jindřich Novák
14:30 Diskuze
16:30 Formulace závěrů a doporučení (Členové skupiny ČAO při CzWA)

18:00 Večeře (pro ubytované) a diskuzní fórum


30.5. Exkurze na Lysou Horu (čistírny v oblasti Lysé Hory)

Témata

  • možná řešení čištění, separace a recyklace odpadních vod
  • septiky a zkušenosti s provozem septiků
  • zkušenosti s novou legislativou a jejím uplatňováním pro horské objekty
  • zkušenosti s praxí a provozem malých ČOV
  • dálkové sledování funkce ČOV
  • zasakování vod do podloží
  • vše, co souvisí s odpadními vodami a horskými oblastmi

Cíl

Představit klady a zápory jednotlivých řešení a navrhnout směr, kterým by se měla tato problematika ubírat po stránce technické i legislativní

Příspěvky

Do  28.3.2014 – Abstrakty – zasílejte na  czwa@czwa.cz
Do  16.4.2014 – Potvrzení příspěvků autorům programovým výborem
Do  23.5.2014 – Zaslání příspěvků do sborníku

Možnost propagace firem

Sponzor semináře 10.000 Kč, stůl 5.000 Kč, vkládaná inzerce 2.000 Kč, logo v sále 3.000 Kč
Prosíme firmy mající zájem o některou formu propagace, aby se přihlásily do 23. 5. 2014

Kontaktní údaje

Asociace pro vodu ČR, Masná 5, Brno 602 00, tel.: 543 235 303, 737 508 640, email: czwa@czwa.cz

První cirkulář ke stažení v pdf
Druhý cirkulář ke stažení v pdf (pozvánka + program)
Šablona pro psaní článku (informace pro autory) - není povinná, stačí odeslat referát v textové podobě do 23.5.2014