• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Publikace

ČOV pro objekty v horách

V edice Grada vyšla knížka Voda v domě a na chatě na které se autorsky, vedle prof. Šálka, podíleli i další členové odborné skupiny ČAO při CzWA. Knížka se snaží vyčerpávajícím způsobem zahrnout oblast čištění vody a hospodaření se srážkovými vodami zejména pro decentrální systémy. Vedle klasických technik pro úpravu, čištění a akumulaci jsou zde prezentovány i high-tech i přírodní extenzivní způsoby, problematika šedých vod, možnosti dělení vod, bezodtokých technologií atd. Knižku najdete na stránkách vydavatelství Grada (přímý odkaz na publikaci).