• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Seminář

ČOV pro objekty v horách

Ve dnech 19. - 20. 5. 2011 se v Peci pod Snězkou (penzion Bouda Máma) konal seminář, pořádaní skupinou ČAO. Jak seminář probíhal, si můžete prohlédnou v následující fotogalerii. Prezentace ze semináře jsou dostupné v sekci dokumenty.

CzWA skupina ČAO ve spolupráci s KRNAP uspořádala 20.5 2011 seminář přímo na boudě Máma, což je známý krkonošský hotel pod Sněžkou přímo v centru Krkonoš. Vedle prezentace odborných názorů a závěrů bylo jeho cílem vzpomenout i na tragicky zahynulou členku skupinyMarii Chmelařovou (Paloncyovou), která u myšlenky uspořádání takového semináře na počátku byla.  

V duchu podtitulu setkání zazněly příspěvky jak o extenzivních přírodním řešení blízkým způsobům tak i high tech, včetně možnosti dálkového sledování funkce čistíren. Bylo provedeno shrnutí platné legislativy a odprezentovány i zkušenosti se zkoušení čistíren v procesu prohlašování shody. No a k jednotlivým oblastem pak byla vedena diskuze jak v rámci přednášek, tak i po večerech a během exkurze po KRNAP

Poděkování

Správě KRNAP – řediteli Ing. Hřebačkovi za záštitu nad akcí, panu Kyralovi za podnětné připomínky a prezentované zkušenosti a paní Zachové za provedení částí KRNAP.
Pracovníkům MÚ Trutnov za prezentaci zkušeností s ČOV přímo na lokalitách a ukázku toho co a jak musí zvládat vodoprávní úředník v CHKO v praxi.
Paní Mgr. Nedvědové z MŽP za prezentaci legislativních pomůcek a za ochotu diskutovat o praktických dopadech nových NV a vysvětlovat souvislosti.
Vedení boudy Máma za poskytnutí nadstandardní péče v objektu umístěném přímo v srdci hor a vytvoření přímo ideálních podmínek pro seminář o horách.
Krakonošovi pak za počasí...