• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

SEMINÁŘ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V HORÁCH

Tradiční seminář, řešící nakládání s odpadními vodami v horských a podhorských oblastech

Brno, 20.4..2015

Asociace pro vodu společně s Vysokým učením technickým v Brně organizuje již pátý ročník velice úspěšného semináře, který řeší v letošním roce aktuální problematiku – jakým způsobem vyčistit odpadní vodu produkovanou v horských lokalitách, kde jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu vyčištěné vody a zároveň není možnost napojit se na kanalizační systém. V letošním roce se navíc novelizuje nařízení 416/2010 Sb., určující limity pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních– odborná skupina Malé a domovní čistírny a odlučovače v Asociaci pro vodu hraje významnou roli v procesu připomínkování. Nejnovější poznatky, které budou do budoucí legislativy s největší pravděpodobností zakomponovány, budou zároveň dílčí součástí a tématem letošního semináře. Tradičně, jako již v předchozích ročnících, bude program spojen s turistikou – ostatně Šumavská krajina je pro tento účel víc než příznivá. Jako skupina se chystáme a připravujeme cyklistický výlet, nicméně i pěší turisté si přijdou na své. Přijďte spojit příjemné s užitečným – dozvíte se nové informace, okouzlí vás krásy Šumavy, strávíte příjemné večery v diskuzním kruhu odborníků nejen v oblasti malých čistíren a odlučovačů…

 

Pořadatel:  CzWA, skupina ČAO ve spolupráci s Kabinetem životního prostředí VUT v Brně
Organizační výbor: výbor odborné skupiny ČAO a sekretariát CzWA
Mediální partneři: Vodní hospodářství, Enviweb

Datum konání

4. – 7. 6. 2015, Šumava- Lipno, Chata Lanovka          www.chatalanovka.cz

Program

4. 6. 2015 Večer - Diskuzní neformální posezení
5. 6. 2015 Seminář, přednášky (program níže)
6. - 7. 6. 2015 Cyklistický výlet, turistika

Program semináře
9:00 prezence
9:30 – 10:15 I. sekce přednášek
Septiky a jejich aplikace pro samostatné objekty
Michal Kriška
NASS – Nekonvenční Aranžování Sanitárnch Systémů
Karel Plotěný
Vertikální kořenové čistírny pro horské objekty - nová a účinná technologie
Michal Kriška


12:00 – 13:00 Oběd

Problematika zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV ve vztahu k měnící se legislativě
Věra Jelínková
Biologické dočišťovací rybníky
Filip Wanner
Zásady návrhu závlahy čištěnými odpadními vodami v podhorských a horských podmínkách
Jan Šálek

14:30 Diskuze
16:30 Formulace závěrů a doporučení (Členové skupiny ČAO při CzWA)
18:00 Večeře (pro ubytované) a diskuzní fórum

6. - 7.6. Víkend, prosbou organizátora je, aby účastníci zůstali v čisté podhorské krajině a užili si víkend v poklidu..

Témata

  • možná řešení čištění, separace a recyklace odpadních vod
  • septiky a zkušenosti s provozem septiků
  • zkušenosti s novou legislativou a jejím uplatňováním pro horské objekty
  • zkušenosti s praxí a provozem malých ČOV
  • dálkové sledování funkce ČOV
  • zasakování vod do podloží
  • vše, co souvisí s odpadními vodami a horskými oblastmi

Cíl

Představit klady a zápory jednotlivých řešení a navrhnout směr, kterým by se měla tato problematika ubírat po stránce technické i legislativní

Příspěvky

Finální program semináře je otevřený, zájemci mohou reagovat a doplňovat program svými příspěvky pouze informováním mailem na czwa@czwa.cz. Pokud máte zájem o přednášení, napište název přednášky a předběžnou náplň.

Možnost propagace firem

Sponzor semináře 10.000 Kč, stůl 5.000 Kč, vkládaná inzerce 2.000 Kč, logo v sále 3.000 Kč
Prosíme firmy mající zájem o některou formu propagace, aby se přihlásily do 23. 5. 2015

Kontaktní údaje

Asociace pro vodu ČR, Masná 5, Brno 602 00, tel.: 543 235 303, 737 508 640, email: czwa@czwa.cz

 
Pozvánka + program (otevřený program, možno doplňovat)