• Malá čistírna odpadních vod
 • Malá kořenová čistírna odpadních vod
 • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

SEMINÁŘ PŘÍRODNÍ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ VOD VIII

Tradiční seminář s osmým pokračováním, zaměření nejen na přírodní technologie

Brno, 3.10.2014

Seminář Přírodní způsoby čištění vod VIII se po dvou letech bude konat 4.12.2014.

Pojďme dát dohromady vše, na co jsme za poslední dva roky přišli. Využijme osmé pokračování realizované ve znamení nejnovějších vědeckých poznatků, nejnovějšími objevy, nápady a výsledky – vše, co posune technologie založené na přírodních způsobech čištění dál. Vše, co souvisí s čištěním odpadní, povrchové, šedé, srážkové, průmyslové, aj. vody, přičemž čištění by mělo korespondovat s řešením bez nutnosti napojení na elektřinu.

Pojďme se podělit o cenné informace, nenechejme nic pod pokličkou, propojme vědu s praxí, napravme reputaci kořenových čistíren!

 

Pořadatel:  CzWA, skupina ČAO ve spolupráci s Kabinetem životního prostředí VUT v Brně
Organizační výbor: Michal Kriška, Eva Hyánková, sekretariát CzWA, sekretariát Ústavu vodního hospodářství krajiny
Mediální partneři: Vodní hospodářství, Enviweb

Datum konání

4. 12. 2014, Brno, Žižkova 17, Faktula stavební, Vysoké učení technické v Brně

Program

4. 12. 2014 Seminář - jednodenní akce s několika přednáškami, diskuzí, posterovými sděleními, apod.

Program semináře
8:30 – 9:00        prezence
9:00 – 10:00     I. sekce přednášek

Iva Hradilová - Testování kvality vyráběných septiků – hydraulická účinnost

Miroslava Němcová - Předpověď koncentrací znečištění na odtoku z kořenové čistírny – matematické modely

Michal Kriška - Vertikální pulzně skrápěné kořenové filtry – pravidla pro správný návrh a uspořádání

Michaela Mrvová - Odvodňování čistírenských kalů přirozenou cestou - poloprovozní výsledky

Jan Šálek - Likvidace vyčištěné odpadní vody závlahou

11:00 – 11:30   Přestávka
11:30 – 12:30   II. sekce přednášek

Karel Plotěný - Extenzivní ČOV – přehled řešení z projektu ANASEP – animace septiky + filtry

Zdeňka Žáková - Vysokohorská přírodní čistírna odpadních vod v Korutanech, 2000 m.n.m.

Tereza Hudcová - Realizace kořenových čistíren pro malé obce

12:30 Diskuze

 

Témata

 • kořenové čistírny
 • septiky
 • stabilizační nádrže
 • dešťová voda a její opětovné použití
 • terciální čištění vod
 • zkušenosti z praxe
 • vsakování vyčištěných vod
 • kalové hospodářství na základě přírodních způsobů
 • nové patenty, užitné vzory, funkční vzorky související s přírodními technologiemi

Cíl

Aktualizace nejnovějších poznatků v oblasti přírodních řešení v nakládání s odpadními vodami a produkty v procesu čištění odpadních vod. Hlavní část semináře se bude soustředit na kořenové čistírny, zemní filtry, stabilizační nádrže, terciální čištění, kalové hospodářství aj. tehcnologie, které pro vyčištění odpadní vody nevyžadují nutné napojení na elektickou energii.

Příspěvky

17.10.2014 – Název článku mailem kriska.m@fce.vutbr.cz (termín je otevřen, sborník bude pouze v elektronické podobě pdf)
21.11.2014 – Plné texty článků (termín je otevřen, sborník bude pouze v elektronické podobě pdf)
4.12.2014 – Seminář na Fakultě stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny

Možnost propagace firem

Sponzor semináře 8.000 Kč, vkládaná inzerce ve sborníku 2.000 Kč, logo v přednáškové místnosti 3.000 Kč
Prosíme firmy mající zájem o některou formu propagace, aby se přihlásily do 21. 11. 2014

Kontaktní údaje

Sekretariát: Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, Brno 602 00, tel.:54114 7771, email: novakova.a@fce.vutbr.cz

První cirkulář ke stažení v pdf
Pozvánka + program
Šablona pro psaní článku: referát v textové podobě (MS Word) do 28.11.2014, bude upraven editory podle požadavků